رتبه بندی شرکت های پیمانکاری - اخذ رتبه پیمانکار - رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

تخصیص رتبه بندی شرکت‌ های پیمانکاری بر اساس قراردادها، امکانات، و نیروی انسانی موجود، از ۱ تا ۵ انجام می‌شود، که به طور کلی ۱ بهترین رتبه و ۵ پایین‌ترین رتبه را نمایان می‌کند. برای ارتقاء و رتبه‌ بندی شرکت‌های پیمان کاری معیار اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره آنهاست.

تعیین رتبه بر اساس بررسی مدارک و امتیازات، مادامی که ترتیب دیگری مشخص نشده باشد، توسط کمیسیون‌های استانی انجام می‌شود. صلاحیت شرکت‌ها در هر چهار سال یکبار، توسط کمیسیون استانی ارزیابی و مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در این زمان، تصمیماتی درباره تمدید یا لغو رتبه شرکت‌ها بر اساس ضوابط اتخاذ می‌شود.

تعیین رتبه تنها در زمینه‌هایی انجام می‌شود که مطابق با موارد مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل و به تایید اساسنامه شرکت باشد. پس از تعیین رتبه بندی شرکت های پیمانکاری بر اساس فعالیت اصلی، شرکت تا یکسال از تاریخ صدور رتبه، نمی‌تواند درخواست تجدید نظر یا تغییر فعالیت اصلی خود و رتبه‌بندی در این زمینه را ارائه دهد.

رتبه شرکت برای چهار سال از تاریخ تعیین آن معتبر است مگر اینکه به دلیل تغییر عوامل و بر اساس درخواست شرکت یا ارزیابی سالانه عملکرد و دیگر موارد مقرر در این دستورالعمل، تجدید نظر شود.

شرایط اخذ رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

شرایط اخذ رتبه پیمانکار، به منظور فراهم کردن یک محیط شفاف و راحت برای فعالیت پیمانکاران، تدابیری است که به آنها این امکان را می‌دهد تا با اطمینان و بازشفافی در زمینه فعالیت‌های خود مشغول به کار شوند.

پیمانکارانی که قصد شرکت در پروژه‌هایی دارند که بخشی از منابع مالی یا کل بودجه آن توسط دولت تأمین می‌شود، برای مشارکت نیازمند اخذ رتبه بندی شرکت‌ های پیمانکاری می‌باشند. همچنین در صورتی که طرح‌های اجرایی یا تأمین منابع مالی به منظور انجام پروژه‌ها نیاز به حمایت دولت داشته باشند، اخذ رتبه پیمانکاری از ضروریات اجرایی است.

یکی از مراحل اساسی بعد از ثبت شرکت توسط افراد حقوقی و حقیقی، اخذ گرید بندی شرکت‌های پیمانکاری می‌باشد. این اقدام به شرکت این امکان را می‌دهد که سطح کیفی و کمی خدمات و فعالیت‌های خود را نسبت به سایر شرکت‌ها برجسته کند. رتبه‌ بندی شرکت‌ های پیمانکاری توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور تصویب می‌شود که در نظرسنجی و نظارت بر تمامی شرکت‌ها مسئولیت دارد.

در واقع، هر سرمایه‌گذار یا مجری طرح تمایل دارد تا با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که توانسته باشند تمامی معیارهای صلاحیتی علمی، فنی، مالی و به‌ویژه صلاحیت‌های تخصصی را به دست آورده باشند.

اخذ رتبه پیمانکار

رتبه پیمانکار بر اساس ویژگی‌ها، توانایی‌ها، و سوابق خود به پنج درجه در رتبه‌ بندی شرکت های پیمانکاری می‌شوند. شرکت‌های پیمانکاری با ارائه سوابق و امتیازات خود می‌توانند یک رتبه از ۱ تا ۵ را اخذ کنند، به طوری که رتبه یک به عنوان بالاترین و بهترین رتبه و رتبه پنج به عنوان پایین‌ترین درجه محسوب می‌شود.

مهمترین نکته این است که رتبه‌های اخذ شده توسط شرکت‌ها قطعی نیستند و می‌توانند با بهبود و ارتقاء وضعیت تغییر کنند.

در صورتی که یک شرکت رتبه ۵ را دارد و می‌خواهد به رتبه ۱ ارتقا یابد، باید سوابق و امتیازات خود را برای ارزیابی در طول پانزده سال اخیر ارائه دهد. اگر به میزان کافی صلاحیت و قابلیت را کسب کرده باشد، می‌تواند موفق به کسب رتبه یک شود.

اخذ رتبه پیمانکاری نیازمند استفاده از روش‌های طرح‌ریزی واحدهای صنعتی برای حل مسائل مرتبط با جانمایی ابزارآلات و تجهیزات باشد.

در رتبه‌ بندی شرکت‌های مشاور بیمه کردن ساختمان‌ها و انبارهای کارگاه یکی از معیارهای اساسی است که نیازمندی به اقدامات سریع در این زمینه دارد.

مدارک اخذ رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

مدارک اخذ رتبه بندی شرکت های پیمانکاری که تصمیم به کسب رتبه‌های کمتر از ۴ دارند، شامل موارد زیر می باشد.

  • اسناد ثبتی شرکت، از جمله اساسنامه، توافقنامه، و صورت‌جلسات؛ همچنین، یک کپی از آخرین آگهی چاپ شده در روزنامه‌های مختلف.
  • شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت‌مدیره سازمان.
  • مدارک تحصیلی اعضایی که به عنوان مشاور در سازمان فعالیت می‌کنند و در بهبود رتبه شرکت تأثیرگذار هستند.
  • اظهارنامه مالیاتی شرکت، همچنین یک کپی از تمامی فاکتورهای رسمی صادره به علاوه برگه‌های اظهارنامه.

پیمانکار کیست؟

حقیقتا، پیمانکار به عنوان یک شخص یا شرکت، موظف به اخذ گواهی و رتبه پیمان کاری ( رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ) است. این اقدام مطابق با قوانین و ضوابط مربوط به این حوزه، که در آیین‌نامه‌ها تعریف شده‌اند، انجام می‌شود. اصطلاحاً، این فرد یا شرکت به کسب رتبه پیمان کاری می‌رسد.

” حقیقی” کسی است که با توجه به معیارها و شرایط مشخص، گواهی صلاحیت پیمان کاری یا به عبارت دیگر، رتبه پیمانکاری را به دست آورده است.

” حقوقی” نیز فرد یا شرکتی را توصیف می‌کند که با مراجعه به اداره ثبت اسناد و مدارک یا با استفاده از پایگاه اینترنتی ، اطلاعات خود را ثبت نموده و از این طریق موفق به دریافت رتبه پیمانکاری می‌شود.

 

انواع پیمانکار ( رتبه بندی شرکت های پیمانکاری )

انواع پیمانکار با گرفتن رتبه، هر شرکت به تحقیق برای ارتقاء رتبه خود می‌پردازد. این ارتقاء به معنای افزایش از رتبه پایین (۵) به رتبه بالا (۱) است. معیارهای مؤثر در ارتقاء رتبه شرکت شامل موارد زیر هستند:

  1. اجرای پروژه‌های عمرانی در طول ۱۵ سال گذشته.
  2. ارتقاء نیروی انسانی فنی و مهندسی.
  3. ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به موقع و صحیح.
  4. نقش افراد امتیازآور در شرکت.

شرکت، با رعایت این معیارها، قصد دارد مسیر ارتقاء رتبه خود را با پیشبردی در زمینه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری پیمایش کند.

 

رتبه بندی شرکت ها

تعیین رتبه بندی شرکت های پیمانکاری مادام که ترتیب دیگری مشخص نشده باشد، توسط کمیسیون‌های استانی انجام می‌شود و امتیازات و مدارک مرتبط با تعیین رتبه بررسی می‌شوند. صلاحیت شرکت‌ها هر ۴ سال یکبار توسط کمیسیون استانی، با توجه به عملکرد آنان، بازنگری و تصمیم گیری در مورد تمدید یا لغو رتبه آنها انجام می‌شود.

تعیین رتبه تنها بر اساس مواردی که در اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده و با موارد مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل همخوانی دارد، صورت می‌پذیرد. شرکت پس از تعیین رتبه بر اساس فعالیت اصلی خود، مجاز به تقاضای تجدید نظر در آن فعالیت نخواهد بود تا یکسال از تاریخ صدور رتبه گذشته باشد.

رتبه شرکت برای یک دوره ۴ ساله اعتبار دارد مگر اینکه به دلیل تغییر عوامل و توجیهات شرکت یا ارزیابی سالانه عملکرد و دیگر موارد مندرج در این دستورالعمل، مورد بازنگری قرار گیرد.