طرح طبقه بندی مشاغل چیست

طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار به جهت مشخص شدن کامل شرح مشاغل ایجاد شده است. باید توجه داشت به اینکه هر شغلی پیش نیازهای مربوط به خودش را داراست و بر اساس مشخصه هایی که دارد، حقوق و مزایا به آن تعلق خواهد گرفت. به فرایندی که محدوده وظایف شغل و جایگاه فرد شاغل را در آن مشخص می کند و بر همین اساس متناسب با فعالیت فرد، دستمزد برایش تعریف می شود، طبقه بندی مشاغل گفته می شود.

طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار، به استاندارد سازی شغل ها پرداخته و از بهره کشی نا متعارف شاغلین جلوگیری می کند. این طرح برای حمایت از کارکنان شکل گرفته و از سوءاستفاده های کاری که ممکن است به وجود آید جلوگیری به عمل می آورد.

کلیه مشاغل در سازمان از پایین ترین تا بالاترین سطح شغلی طبقه بندی می شوند. تمام جزئیات شغل و مواردی همچون میزان تحصیلات، مهارت ها و توانایی های لازم، مسئولیت های آن شغل و حوزه کاری فرد به طور کامل تعریف می شود. بر همین اساس و نیز میزان خطراتی که در آن شغل وجود دارد و سنوات فرد، میزان حقوق پرداختی مشخص می گردد. بنابراین افراد بر اساس تخصص خود در جایگاه شغلی مناسب استخدام می شوند. ضمن اینکه کارفرما هم بیشتر از آن چیزی که در شرح وظایف فرد است نمی تواند از او انتظار کار داشته باشد. بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پرسنل بین رتبه 1 تا 20 طبقه بندی می شوند.

طرح طبقه بندی مشاغل

مجری طرح طبقه بندی چه کسانی هستند؟

عواملی که می توانند طرح طبقه بندی مشاغل را برای شما عزیزان نگارش کرده و به اجرا درآورند، مشاوران و کارشناسان اداره کار هستند. این طرح باید توسط کارشناس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تایید برسد. پس از تایید شدن طرح، کارفرما موظف است بر مبنای این طرح و رتبه بندی های انجام شده، حقوق و مزایای کارکنان را بپردازد.

 

گرفتن طرح طبقه بندی مشاغل

برای گرفتن طرح طبقه بندی مشاغل و نگارش آن توسط کارشناسان، مشاوران اداره کار نیاز به تمام اطلاعات پرسنل شما دارند. کلیه دستگاه هایی که با شما قرارداد دارند و لیست قراردادهای بیمه باید مشخص باشد. کلیه پرسنلتان که بیش از 3 ماه فعالیت داشته و برایشان لیست بیمه رد شده، شامل این طرح می شوند.

برای اخذ طرح طبقه بندی مشاغل مدارک زیر را لازم خواهید داشت:

  • قرارداد فی مابین مشاور اداره کار و متقاضی
  • قرارداد فی مابین شرکت پیمانکاری و پرسنل آن
  • لیست کامل بیمه و ردیف قراردادها
  • مدارک شناسایی و تحصیلی کلیه پرسنل
  • سابقه کاری تمام پرسنلی که نامشان در لیست بیمه آمده است
  • مشخص کردن نوع فعالیت کلیه پرسنلی که نامشان در لیست بیمه آورده شده است

در پایان هم باید کلیه موارد فوق را بر طبق قرارداد و در قالب جدول اکسل تهیه کنید و آنها را در اختیار فردی که طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار را نگارش می نماید بگذارید.

در نهایت طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار باید توسط اداره کار هر استان تایید شود و تاییدیه در اختیارتان قرار گیرد. با مراجعه به واحد مربوطه در اداره کار استان خودتان تاییدیه را دریافت نمایید. البته عده ای از کارشناسان نگارنده طرح طبقه بندی مشاغل می توانند این تاییدیه را از اداره کار برای شما بگیرند. اما برای انجام این کار هزینه بیشتری از شما دریافت خواهند کرد.

هزینه اخذ طرح طبقه بندی مشاغل

هزینه اخذ طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس تعداد قراردادهای فعال و تعداد پرسنل کارمند، همچنین میزان حق الزحمه کارشناسان اداره کار متفاوت می باشد. برای آگاهی از مبلغ دقیق هزینه ها باید از کارشناسان اداره کار راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار

طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار

کسب و کارهایی که طبق قانون ملزم به اجرای این طرح هستند

بر طبق قانون دو دسته از کسب و کارها ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار می باشند.

دسته اول کارگاه هایی اند که شامل حداقل 50 نفر کارگر و بیشتر هستند. دسته دوم نیز شرکت های خدماتی اند که با دستگاه های اجرایی قرارداد دارند.

بر اساس نظام ارزیابی مشاغل، دستورالعمل اجرایی این طرح نشان دهنده چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و شرایط کارگاه ها می باشد. این دستور العمل شامل شرایط جابجایی مشاغل و ضوابط ارتقا شغل ها، دیگر جزئیات طرح و همچنین پرداخت سایر مزایا می باشد.

قانون طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار

مطابق با مواد 48 و 49 قانون کار، در این طرح تفاوتی میان کارکنان تمام وقت، پاره وقت، فصلی و موقت وجود ندارد. بر همین اساس همه اینها شامل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار می شوند. اگر بر طبق جدول طبقه بندی مشاغل مغایرتی در تحصیلات نیروها وجود داشت، از سوابق تجربی و آموزشی آنها می توان استفاده نمود. فقط مشاغلی که بر اساس مقررات برای تصدی آنها، ضوابط و مدارک و رشته های تحصیلی خاصی در نظر گرفته شده باشند، شامل این ماده نمی باشند و حتما مطابق ضوابطی که از قبل پیش بینی شده است، عمل خواهد شد.

برای بعضی از مشاغل تخصصی نیز که در بازار کار با کمبود مواجه هستند، به شرط اینکه افراد مدرک تحصیلی لازم را دارا باشند، با تایید کردن مدیریت و همچنین تایید کمیته طبقه بندی مشاغل، استثنائا می توان از کمبود تجربه صرف نظر نمود. نکته حائز اهمیت این است که تنها یک بار می توان از این تبصره می توان استفاده کرد. احراز رتبه افراد در این شغل هم موکول به تکمیل نمودن سابقه تجربی آنها در رابطه با آن شغل است.

قانون طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار

قانون طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار

طبق این طرح برمبنای تخصص و پیچیدگی های هر شغل، به ترتیب ساده ترین کار ضریب یک گرفته و کارهای با تخصص بیشتر تا ضریب بیست را دریافت می کنند. سابقه کاری هر پرسنل به ازای هر سالی که کار کرده، همچنین تحصیلاتش در افزایش این ضریب تاثیرگذار است. به این ترتیب اجرای درست طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار موجب رضایت هرچه بیشتر کارکنان و افزایش انگیزه آنها می شود.

در صورت اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، حداقل حقوقی که باید پرداخت شود همان دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار است. در این حالت کارگاه ها هم دیگر از این حالت که به بیشتر کارگران خودشان حداقل حقوق را پرداخت نمایند خارج خواهند شد.